אל מלא רחמים

אל מלא רחמים

 

אל מלא רחמים / קיטי לוי

ובאתי נשמה 
מרחם אלוהים
הגעתי
לרחם אימי
זמן
המתנתי
לצאת
לאור
הרחמים
בעולם.

הפעילויות הקרובות של נשים מצלמות