צלמת אמנית. דרך הצילום מתווה לי נתיב לביטוי, ליצירה וללמידה. שותפה לדרכן המיוחדת של 'נשים מצלמות' ללמוד ולהעמיק אל מסתורי הנפש והחיים בהתבוננות רגישה כחלק מקהילה של נשים יוצרות.
מעצבת גרפית בעבר ומצלמת בהווה. הציגה את תערוכת הביכורים "מתחוללת" בקיץ 2014.