אורה של האור ושל הרז
" כשיש לך געגועים זה לא חיסרון,
זאת נוכחות, זה ביקור, מגיעים מרחוק אנשים, ואורחים לך קצת לחברה” (הארי דה לוקה, מתוך "הר אדוני").
והוא איתנו, אבל אחרת כבר 12 שנים ו -8 חודשים. אתם מוזמנים לבקר באתרז www.ataraz.org