post

11/10/2015

צלמת, אמנית רב תחומית ומטפלת, מייסדת תחום האמנות האקולוגית בישראל ומפתחת חשיבה יצירתית למען הסביבה, חוקרת, סופרת, אוצרת ומרצה. יצרה את 'סולם זכאי' למודעות סביבתית ושיטת "נוכנות"', מעבירה קורסים המחברים בין אקולוגיה, רוחניות ואמנות.