תקנון האתר

גולשת יקרה,

הקדמה

 1. אנחנו רוצות להודות לך על בחירתך להיכנס ולגלוש באתר "נשים מצלמות".
 2. התנאים שנביא בפניך בהמשך יחולו על כל שימוש שתעשי באתר זה: מהמחשב, מהטלפון הנייד, או בכל דרך אחרת. חשוב לנו שתקראי את כל התנאים הבאים לצורך הבנת מערכת היחסים בינינו, שכן כל גלישה שלך באתר מהווה למעשה הסכמה מלאה מצדך לתנאים אלו. הוראות התקנון הן המחייבות אותך, והן יגברו על כל הוראה סותרת בכל מסמך אחר. נציין כי התנאים עלולים להתעדכן מפעם לפעם, והם יחולו עליך במלואם בכל כניסה מחדש, בנוסחם המעודכן.
 3. אנא ממך, בכל שאלה, בקשה ואפילו תלונה הנוגעת לשימוש באתר, כולל תלונה על תוכן פוגעני וכיו"ב, נא פני אלינו באמצעות עמוד יצירת קשר ונשתדל להשיב בהקדם ובהתאם למהות הפנייה. התקנון נוסח בלשון נקבה, אך מופנה כמובן גם לגברים שגולשים באתר וחל עליהם באותה מידה.

תודה לך על ההבנה, להלן תנאי השירות: 

הגלישה באתר 

 1.  הגלישה באתר מותרת לכל אדם, כל עוד הוא מקבל על עצמו את התנאים של תקנון זה. זאת למעט קטינים, שעליהם יחול הסעיף הבא וסעיפים נוספים בתקנון זה.
 2.  הגלישה באתר על ידי קטינה כפופה לידיעת ואישור הוריה, או האפוטרופוס החוקי שלה. גולשת שאינה בת 18 ומעלה, מתחייבת לקבל מההורים או מהאפוטרופוס החוקי שלה רשות מפורשת לפני כל גלישה באתר. כניסה לאתר הינה למעשה הצהרה של הגולשת כי קיבלה רשות מפורטת ומוסכמת כאמור לגלוש באתר. אתר נשים מצלמות הינו אתר שדוגל בשיח מוסרי וראוי, עם זאת יש לקחת בחשבון כי העיסוק באומנות הצילום ובנפש האדם יכול לכלול, מטבעו, תמונות עירום, סיפורים אישיים נוקבים, וחומרים נוספים שעלולים להשפיע על נפש צעירה. הגולשת הצעירה והאפוטרופוסים שלה לוקחים את מלוא האחריות בעניין זה ולא יוכלו לטעון כנגד נשים מצלמות בעניין זה.
 3.  האתר מנוסח בשפה נשית, קורא לנשים ועוסק בנשיות. נבקש לציין כי אין מדובר בהפליה אסורה וזאת בשל העובדה שההפליה למעשה מתחייבת מאופיו וממהותו של המוצר, דהיינו סדנאות ושירותים אינטרנטיים לחובבות צילום ולצלמות, וכן מתכליתו של המוצר, דהיינו העצמה נשית. 

פרטיות ומידע אישי 

 1. מסירת מידע אישי: בעת ההרשמה לניוזלטר תתבקשי למסור כתובת דואר אלקטרוני. בעתיד ייתכן ותתבקשי למסור פרטים נוספים כדי לצפות בתכנים מסוימים. לגבי הפרטים האישיים שתמסרי במהלך הגלישה באתר, זכרי שעשית זאת מתוך הסכמה מלאה, ודעי כי הם יישמרו במאגרי המידע של נשים מצלמות. קיימת חשיבות רבה כי תזיני לאתר את פרטי ההתקשרות הנכונים והמעודכנים שלך, כדי שנוכל להיות עימך בקשר בעת הצורך. 
 2. הגנת הפרטיות: הגלישה באתר מהווה הסכמה מצידך לכך שנשים מצלמות תבצע פיקוח ממוחשב על הגלישה באמצעות “עוגיות” ואמצעים דומים. קחי נא בחשבון שקיימת אפשרות שנעשה שימוש כלשהו במידע שסיפקת לנו, לצרכינו, שנשלח לך מפעם לפעם דואר אלקטרוני ושנעקוב אחר דפוסי הגלישה שלך באתר לצרכים סטטיסטיים, שיפור השירות ועוד. בנוסף במידה ויתקבל צו מערכאה מוסמכת ו/או יתעורר צורך משפטי או דיוני בכך, אנו נהיה רשאיות להעביר את פרטיך לדורש. 

זכויות 

 1. זכויות בתכנים: הפוסטים באתר הינם בבעלות כותבת הפוסט, ובאחריותה הבלעדית, על כל המשתמע מכך. לגולשת שהעלתה את התכנים יש את זכויות הקניין הרוחני בתכנים. ואולם, כל עוד האתר פעיל, הוא משתמש וישתמש בתכנים, מבלי לשלם לגולשת עליהם, הדבר מוסכם וברור מראש. 
 2. שימוש נשים מצלמות בתכנים: בנוסף יש להבין כי בעצם כתיבת פוסט עבור אתר נשים מצלמות, את מאשרת לאתר לעשות בו כל שימוש דהיינו לערוך אותו, לשלב אותו, לקצר אותו, להציגו בפני גולשים אחרים, לבצע בהם פעולות טכניות, לעשות בהם שימוש לצורכי יח"צ וקידום האתר ולמעשה להשתמש בו בכל דרך סבירה, כמובן תוך מתן קרדיט לכותבת / למצלמת, בנסיבות בהן הדבר מתבקש, שיכול להינתן באזכור ספציפי או על דרך לינק למאמר / התמונה. 
 3. זכויות באתר: כל הזכויות, כולל זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג, באתר, בחומרים שבו, במראהו, בעיצובו, ברעיון עצמו, בשיטה, ובמהות של האתר הינן של נשים מצלמות, או של מי שהעניקה לנשים מצלמות הרשאה להשתמש בהם כאמור בתקנון זה ובכלל. נשים מצלמות היא גם הבעלים של מאגרי הנתונים של האתר, של שם האתר, של המותג "נשים מצלמות", של הסודות המסחריים של האתר ודרך ניהולו. לאור אלו אני מבהירה שאין להעתיק, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, לעשות שימוש מסחרי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע, ללא היתר מראש ובכתב של נשים מצלמות. 

היעדר אחריות ו-AS IS 

 1. היעדר אחריות של נשים מצלמות: נשים מצלמות לא אחראית לתכנים, להפרת הדין או לפגיעה בצד ג', כמו כן לנשים מצלמות אין אחריות על מפגשים אישיים בין הגולשות ו/או כל פעילות שתצמח כתוצאה מהגלישה באתר ושלא אורגנה באופן ספציפי על ידי נשים מצלמות. 
 2. השימוש באתר הוא AS IS. אין כל הבטחה כי לא יתבצעו כניסות בלתי מורשות לאתר, כי השירותים ייתנו באופן שוטף, כי לא תהיינה הפרעות או תקלות בשירות ו/או כל כשל טכני. ייתכן אף שמעת לעת מבנה האתר, מראהו או מבנה השירותים שהוא מספק ישתנו, ואת נותנת הסכמתך לכך מראש. 
 3. בנוסף לנשים מצלמות אין אחריות על מידע שמפורסם באתר ולכן, במידה ואת מתבססת עליו, זוהי אחריותך האישית לבדוק את נכונותו ומראש, ולא תוכלי לבוא בטענות / דרישות בנושא זה. 

פעילויות נוספות, זהירות ואחריות 

 1. לינקים לאתרים נוספים: במידה וגלשת מהאתר לאתר נוסף, באמצעות לינק שהוביל אליו, לנשים מצלמות אין כל אחריות על התוכן ו/או המהות של האתר הנוסף. 
 2. פעילויות נוספות: מעת לעת ייתכן כי פורסמו באתר פעילויות נוספות שלא באחריות "נשים מצלמות", זאת תחת אינדקסים ייעודיים לכך ו/או באופן ספציפי בשטחי הפרסום. מובהר כי במידה והאתר אכן יפרסם פעילויות שכאלו, לא תחול על נשים מצלמות כל אחריות לגבי פעילויות אלו, מכל מין וסוג, באשר נשים מצלמות הינה אך ורק "לוח מודעות" לטובת העניין, ואינה אחראית על אופי ההתקשרות, טיבה, מועדה, אספקתה, נזקים שייגרמו בגינה וכיו"ב, ולא ניתן יהיה לבוא אל נשים מצלמות ו/או מי מטעמן בטענות או דרישות בנושא. 
 3. הסכמה לקבלת חומר פרסומי: במידה והסכמת לקבל מנשים מצלמות את הניוזלטר, אזי במקרה זה נשים מצלמות תוכל לשלוח לך ו/או לעדכן אותך בדבר קיום סדנאות, אירועים, ימי עיון, קורסים, ו/או כל מידע פרסומי / שיווקי אחר. במידה ואינך מקבלת את הניוזלטר וברצונך לקבלו, באפשרותך להיכנס לתיבת ההרשמה לניוזלטר המופיעה באתר, ולהירשם. במידה ותחפצי להפסיק לקבל את הניוזלטר שלנו, תוכלי לעשות זאת דרך לחיצה על קישור: "הסרה מרשימת תפוצה" המופיע בתחתית הדואר האלקטרוני שמגיע מאיתנו. 
 4. הדין החל וסמכות שיפוט: על תקנון זה, הוראותיו, הפרתם וכל הנובע ממנו יחולו דיני מדנ"י, וכל סכסוך יובא להכרעה בבית המשפט המוסמך באזור חיפה. 

לסיום, הנך מאשרת בזאת כי קראת את כל תנאי השימוש המפורטים לעיל וכי הגלישה באתר תתבצע בהתאם לתנאים כאמור. 

אנו מקוות שתפיקי את מירב התועלת וההנאה מאתרנו ומאחלות לנו מסע פורה ויצירתי ביחד.